Friday, September 23, 2011

Панче Ќосев

Сакам да го обојам
разнобоието со капка вода.
Да ги соберам чадорите
избришам грижите и сеќавањата
направам рингишпил од чувства
и повторно бидам среќен.
Сакам…
Сакам да се завртам
и повторно да се вратaм на дождот


………………………………………………


пожолтен среде пролет
озеленувам во малиот парк
капки од излижени лица
вперени кон небото
бараат клупи.
ги нема корењата.
облаци вртат околу малиот воз
чекајќи превоз.
Јас , ……………
изгубени зраци си играат на тревата
жедно фатазирајќи за утринска роса.


……………………………………………………………Занотувам,
неколку школки го кршат брегот,
месечината го сече езерото,
камбаните тишината.
Рибите ги надлетуваат нашите срца,
запира песната на изгубениот во љубов…..
Еј ветре
зар пак си играш со нашата мудрост

No comments:

Post a Comment